Introductie

CharLicia is een eerstelijns zelfstandig- en onafhankelijk praktijkbureau voor psychosociale zorg.Het praktijkbureau heeft een ruime expertise opgebouwd in het werken met autochtone- en specifieke groepen als migranten, vluchtelingen en arbeidsgehandicapten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt enmaatschappij.

Contact nu Maak gelijk een afspraak


Diensten

  • PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
  • COACHING INBURGERINGSTRAJECTEN
  • PREVENTIEVE COACHING
  • INDIVIDUELE COACHING & GROEPSTRAINING


Zakelijke aspecten

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulp gaat om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen: Problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten (psychisch). Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociaal/maatschappelijk). Behandelingen zijn; cultuurverschillen, identiteit, eenzaamheid, rouwverwerking, besteding, relatie tot partner, ouder/kind en anderen.     

Coaching inburgeringstrajecten

Problemen worden meestal in verband gebracht met integratie dan die samenhangen met migratie. Migranten cliënten worden vaak beschouwd als moeilijk en het \"anders zijn\" wordt vaak geïnterpreteerd als onbenaderbaar. De afstand tot de instellingen worden groter en verhoogd hierdoor de drempel voor cliënten om hulp te zoeken. Het werken met mensen uit andere culturen vergt veel creativiteit en flexibiliteit. CharLicia is in staat en beschikt over de vaardigheden om op professionele manier de verschillen te kunnen overbruggen.     

Preventieve coaching

Dit productaanbod moet worden gezien als een traject voordat een reintegratiebedrijf met de klant aan de slag gaat. Je kunt op de arbeidsmarkt pas goed presteren als de psychosociale beperkingen voldoende zijn opgelost. Een klant die psychisch gezond is en de macht en de kracht bezit om zijn eigen leven te besturen. Deze klanten zullen een waardevolle aanwinst zijn voor re- integratie bureaus en als nieuwe werkgever.

Individuele coaching en groepstraining

Dit productaanbod is bij uitstek geschikt om te helpen bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen en het verbeteren van prestaties. Tijdens een coachingstraject wordt inzicht gegeven in eigen capaciteiten en vaardigheden. De focus ligt op de relatie tussen uzelf en uw functioneren. Coaching is mensen op een zodanige manier begeleiden, zodat zij gewenste doelen sneller, beter en gemakkelijker realiseren dan op eigen houtje. Coaching laat mensen meer uit hun leven halen dan ze nu doen. Die het gevoel hebben dat hun werk of persoonlijk leven een sleur begint te worden en op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Voor studenten, huisvrouwen, managers, werknemers etc. Maar ook voor mensen die op het punt staan een grote verandering in hun leven aan te brengen. Coaching helpt u door die stressvolle situatie heen. Denk bijvoorbeeld aan pensionering, een nieuwe baan, partner, kinderen, verhuizen, reorganisatie, projecten etc.